Velkommen til Arna

Arnaungdommen mister alt: Fra 3 videregående skoler i bydelen til 1 liten skole med 3 programfag.

5.februar 2013 ble forslaget til ny Skolebruksplan for de videregående skolene i Hordaland klart. Og forslaget vil bli stemt igjennom på Fylkestinget den 13.mars 2013. Dette i god tradisjon med politikernes mange tidligere nedleggelser av videregående skoletilbud i Arna.

Tidligere fantes Garnes vgs, Arna Gymnas og Arna yrkesskule. De 2 første er for lengst sammenslått, og nå blir restene sammenslått til en miniskole, – Arna vgs.

Julegave 2010 til ungdom i Arna fra politisk hold

Et år er gått og nye julegaver er lagt frem til ungdommene i Arna fra våre politikere. I disse førjulsdager og idag 13.desember er vi presentert for at ungdomstrinnet ved Ytre Arna barne- og ungdomsskule skal legges ned.

Det skal bygges ny ungdomsskole i Indre Arna. Deretter skal ungdommene i busstransport fra hele Arna og inn til en sentralt beliggende skole. Dermed slipper kommunen å ruste opp Garnes ungdomsskule slik løftene var. Det blir en utsettelse der ungdommene fortsetter i årevis fremover i dårlige lokaliteter.

Julegave 2009 til ungdom i Arna fra politisk hold

Stadig dårligere tilbud for ungdom i Arna!

Nedlegging av Restaurant og matfaglinjen ved Arna vidaregåande skule, del 2

Saken skal opp i Fylkesutvalget onsdag 16.12.09 for endelig avgjørelse.

Denne nedleggingen er bare tragisk! Hele og eneste hensikten er å LEGGE NED 2 fulle klasser ved restaurant og matfaglinjen på Arna yrkesskule. Ifølge artikkel i Bygdanytt 4.12.09 er dette ønsket av FrP og Høyre med Krf på vippen, mens de andre partiene vil videreføre linjen.

  • Helse- og sosialklassene må fortsatt ha kjøkkenet. Eller er Helse- og sosial neste linje som skal legges ned i Arna?
  • De siste årene er det spandert 700.000,- på kjøkkenet allerede av skolens pott, rett i bosset…..
  • Nedleggingen fratar yrkesfag-elever fra Bergen øst inkl. nabokommuner sine muligheter til fritt skolevalg i nærmiljøet, og sender dem ut på lange unødvendige ekstraturer med buss og tog morgen og kveld fortrinnsvis til Sandsli videregående skole som trenger elever til sitt moderne kjøkken. Vel 1 times reise hver vei fra Arna med buss og 2 timer fra kommunene innenfor.

Nedlegging av Restaurant og matfag ved Arna vidaregåande skule, del 1

I sin iver etter å gjennomføre stadige reformer og endringer i videregående skole står nå ”Restaurant og matfag” ved Arna videregåande skule for tur til å bli nedlagt. Her må Arna-politikerne være seg bevisst. Avgjørelsen blir tatt 16.desember 2009.

Dette vil bli et stort tap for bydelen Arna og enda en spiker i kisten for Arna videregåande skule etter at politikerne i Fylkestinget før innføringen av det såkalte Kunnskapsløftet for 3-4 år siden la ned den tradisjonsrike ”Møbelsnekkerlinjen” på tvers av skolens anbefaling og protester. Selv om de senest i 2009 prøvde å gjenopprette den linjen så er ikke det mulig når grunnlaget først er ødelagt. Slik vil det også gå med linjen ”Restaurant og matfag”. Når utstyret er fjernet og lokalene ombygget til andre formål så er det ingen vei tilbake og linjen er tapt for alltid i Arna. Dette er det også et ønske fra politikere i Hordaland Fylkeskommune å gjennomføre av økonomiske årsaker, samt grunnet i ønske om å samle forholdsvis like linjevalg på færre antall skoler. Alle vet at elevsøknad til ulike linjer har variert opp gjennom tidene. Hva ønsker de ansvarlige så å gjøre den dagen søknadsmassen blant elevene tar seg opp igjen? Og hvor det blir det av fritt skolevalg for elevene oppi alt dette?

Rasfare

Med trær på toppen som presser på

Oppdatert 06.11.09:

"Ulogisk høg togpris"

Følg utviklingen i saken i denne artikkelen på Bygdanytt.no

Få full oversikt på ArnaGuiden og meld deg gjerne inn i Facebook-gruppen

Endelig tett?

Kommunen i aksjon

Etter full innsats fra kommunen over flere dager nå kan det se ut til at de har klart å tette kloakk-lekkasjen inntil videre.

Årets St.Hans bryllup i Ytre Arna

St.Hans bryllup

Så er det tid for årets St.Hans bryllup i Ytre Arna.

Oppdatert 18.6.: Kloakk flyter i Bergens gater. Feilen er nå prøvd reparert, men det renner fortsatt..... Og kommunen sperrer ikke av, og legger ikke dekning over, slik at alle må tråkke gjennom kloakken.

Her satt en ca 5 år gammel jente og lekte og klapset med hendene nedi.

En ca 5 år gammel jente satt der og lekte og klapset med hendene nedi. Andre unger er sett hoppende oppi så kloakken skvetter. Glatt fin sleip sklibakke. Folk er ute og går på tur med hundene sine og må krysse her. Og katter løper som de vil, og rett hjem etterpå.

Kommunen lar kloakken flyte i Ytre Arna

Kloakkflyt i Ytre Arna

Hva ville kommunen gjort hvis Hotel Norge lot kloakken renne fritt ut på Kong Olavs plass? I Ytre Arna er det ikke mange hotell, men der er ett, nemlig Arna Asylmottak. Nå har det pågått kloakklekkasje her i lang tid. Dette kunne nok bare fått lov å pågå i Arna.

Togtakst til Arna: 3.juni 2009 "Status for takstharmonisering for tog og buss" (Møte i Samferdselsutvalget HFK)

Til tekst/brev som jeg har kopiert inn nedenfor fra følgende LINK til PDF-dokumentet om politiske saker

_HORDALAND

Ba.no om togprisene til Arna

Ba.no sin reportasje fra 1.mai-toget i Arna om prisene på buss og tog.

Se: Ytre Arna krever billigere togreiser

Prisdiskriminering av Bergensere i Arna

Arna stasjon

Meld deg gjerne inn i Facebookgruppen

Omtale av prisdiskriminering av Arna-reisende av TIDE/NSB i Bygdanytt 20.mars 2009

Bergensere flest sin billett koster kr 24,-. Arna-reisende må ut med kr 81,- for den samme tjenesten.

I tillegg til omtale i ArnaGuiden har i dag Bygdanytt gitt en fyldig dekning av saken.

Ingen enhetstakst på buss - tog til Arna

ArnaGuiden

Folk som reiser til og fra Arna og som må kombinere buss og lokaltog er store tapere i Bergen kommune. Med fylkeskommunal velsignelse og vedtak.

Dobbel busstakst i Arna

Indre Arna er et knutepunkt

Det er dobbel busstakst for Arna-beboere.

Arna

Følges av 3 medlemmer.
Origo Arna er en sone på Origo. Les mer
Annonse